شرکت پیک موتوری “تندپا” با مجوز از اداره تاکسیرانی و اماکن سمنان تعدادی پیک موتوری استخدام می نماید.
جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

تماس با: شركت پيك موتوري "تندپا" 09211787750