شال و روسری پردیس سمنان، به یک همکار خانم جهت مدلینگ در شال و روسری نیازمند است.

برای هماهنگی بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: شال و روسری پردیس 09126310393