دفتر حسابرسی و حسابداری شهر ارقام سمنان نیازمند کارآموز با مدرک تحصیلی لیسانس یا دانشجوی حسابداری است. دوره کارآموزی سه ماهه و بدون پرداخت حقوق بوده و در صورت پایان کارآموزی چنانچه قابلیت ها برای شرکت کافی و قابل قبول باشد امکان استخدام وجود دارد.
برای دریافت اطلاعات تکمیلی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

تماس با: دفتر حسابرسی و حسابداری شهر ارقام 33490565-023