• سال تولد:   1371
  • جنسیت:   خانم
  • مدرک:   کاردانی منابع طبیعی
  • تاریخ دریافت آخرین مدرک:  92
  • معدل:  14/32
  • وضعیت تاهل:  متاهل
  • شهر محل سکونت:   سمنان
  • محدوده آدرس:   انتهای ورزش، خیابان نصرت
  • سابقه کار:  مسئول روابط عمومی خانه جوانان
  • دستمزد پیشنهادی:  600هزار تومان به بالا
  • تلفن همراه :  09918873269

مهارتها و تواناییها

روابط عمومی بالا، مشاوره در زمینه بیمه
تماس با: مهدیه بهشتی nilofar1062@gmail.com 09028191062