• سن: ۲۷ سال
  • جنسیت:آقا
  • مدرک:لیسانس حقوق
  • شهر محل سکونت: سمنان
  • دستمزد پیشنهادی:قانون کار و دارای امنیت شغلی

مهارتها و تواناییها

آشنا به کامپیوتر
تماس با: کارجو ۰۹۱۲۰۹۷۸۱۰۹