• سن:۳۴ سال
  • جنسیت:مرد
  • سابقه:دارای مدرک انبارداری و ۴ سال سابقه به عنوان رییس انبار . ۵ سال سابقه به عنوان نماینده شرکت مهندسین مشاور پیمانکار آب منطقه ای. مسلط به کامپیوتر و سیستم اداری word و excel و …. . ۲ سال در شرکت pvc به عنوان ورق کوب در کانکس سازی.
  • مدرک: لیسانس جغرافیا آب و هوا شناسی
  • وضعیت تاهل:متاهل
  • سابقه کار:۱۲ سال بیمه
تماس با: آقای داوود زارع david.z4991@gmail.com 09100395301