• جنسیت:مرد
  • سوابق کاری:کارشناس دفترفنی،نظارت برساخت،مسول کنترل کیفیت
  • سن:۴۸
  • مدرک: لیسانس مهندسی مکانیک
  • دستمزد پیشنهادی:توافقی

مهارتها و تواناییها

Autocad مسلط به زبان فرانسه آشنا به زبان انگلیسی
تماس با: آقای علی اکبر میرزایی mirzaie49@yahoo.com 09212388494