• جنسیت:زن
  • سن:۳۲
  • مدرک: لیسانس مدیریت بازرگانی
  • وضعیت تاهل:متاهل
  • سابقه کار:۷ سال
  • دستمزد پیشنهادی: توافقی
تماس با: خانم مریم یزدانی 09122310733