• سن:زیر ۲۱ سال
  • جنسیت:مرد
  • مدرک: دانشجوی برق
  • شیفت:دو شیفت