• سال تولد:   1368
  • جنسیت:   مرد
  • مدرک:   فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
  • تاریخ دریافت آخرین مدرک:   1395
  • معدل:   18/16
  • وضعیت تاهل:   مجرد
  • شهر محل سکونت:   سمنان
  • دستمزد پیشنهادی:   توافقی

مهارتها و تواناییها

تسلط به زبان انگلیسی-تسلط به کارهای کامپیوتری
تماس با: آقای یزدی نیا 09398354855