فروشگاه مصالح ساختمانی در شهرک غرب به یک کارگر ساده آقا و یک خانم جهت فروش و حسابداری واجد شرایط زیر نیاز دارد.
کارگر ساده
شرایط:

  • جهت نظافت مغازه و جابجایی بار در انبار
  • حقوق ١,١٠٠,۰۰۰ بدون بیمه
  • دو شیفت

نیروی کار خانم
شرایط:

  • جهت فروش و حسابداری
  • حقوق توافقی
  • دو شیفت

ساعت کاری:
۸ الی ۱۳
۱۵:۳۰ الی ۲۰

در صورت تمایل به همکاری لطفا مشخصات خود را به شماره ذیل پیامک کنید.

تماس با: فروشگاه مصالح ساختمانی 09374213329