به یک کارگر ساده، جهت کار در آبمیوه بستنی بابارحیم نیازمندیم.

آدرس:
ایران- سمنان- سه راه کارخانه- خیابان فردوسی- جنب امیرشکلات

تماس با: آبمیوه بستنی بابا رحیم 33332232-023