کارواش پدر در سمنان به یک کارگر ساده نیاز دارد.
حقوق روزانه از ۲۰ هزار تومان تا ۵۰ هزار تومان می باشد.

آدرس:
میدان پیروزی – کارواش پدر

متقاضیان جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره زیر تماس حاصل نمایند.

تماس با: کارواش پدر 09365636582