کارگاه رنگ آمیزی چوب طاهری در سمنان به یک کارگر ماهر با حقوق (طبق قانون کار) و بیمه نیاز دارد.

توضیحات:

  • ساعات کاری صبح ۹ الی ۱۴ و عصر ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ می باشد.
  • فقط افراد ماهر جذب می شوند.

آدرس:
بلوار شریف واقفی

تماس با: کارگاه رنگ آمیزی چوب طاهری 09226752025