پیتزا میزبان در سمنان نیازمند یک کارگر آقا یا خانم بصورت نیمه وقت در شیفت های صبح و شب می باشد. برای کسب اطلاعات تکمیلی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

تماس با: ۰۹۰۳۵۹۵۵۸۲۶