• جنسیت:   خانم
  • مدرک:   کارشناسی حقوق
  • معدل:   19/84
  • وضعیت تاهل:   مجرد
  • شهر محل سکونت:   سمنان
  • سابقه کار:   4 سال
  • شغل مورد تقاضا:   اداری

مهارتها و تواناییها

کار به عنوان نیروی اداری، مدیر داخلی، روابط عمومی و...
تماس با: انسیه عباسی ncabbasi1029@gmail.com 09391012642