• سن:متولد ۶۵
  • جنسیت:آقا
  • مدرک:دیپلم
  • سابقه: ۵ سال
  • شهر محل سکونت: سمنان
  • دستمزد پیشنهادی:قانون کار
تماس با: آقای حسین بزی سالی 09199564494