عمارت رستوران حاج رحیم در سمنان، به تعدادی نیروی کار خانم با روابط عمومی بالا با در نظر گرفتن حقوق و مزایای کامل نیازمند است.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: عمارت رستوران حاج رحیم 09129435073