• جنسیت:زن
  • وضعیت تاهل:متاهل
  • مدرک: لیسانس الهیات
  • ساعت کار:۸:۰۰-۱۴:۰۰
  • سابقه کار:باسابقه در کار فست فود
  • دستمزد پیشنهادی:۸۰۰ هزار تومان به بالا
تماس با: خانم لطفی 09356741772