• انجام امور ماکت سازی برای رشته های معماری و انجام امور هنری
  • جنسیت:مرد
  • بازنشسته و دارای مدرک لیسانس بهداشت محیط
  • وضعیت تاهل:متاهل
تماس با: آقای پوراحمد 09100328257