کارگاه تولید سنگ سمنان به یک نفر نیروی جوان و تحصیل کرده جهت کار در کارگاه تولید سنگ نیاز دارد.

میزان حقوق:
یک میلیون تومان

برای اطلاع از ساعت کاری و دیگر شرایط با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

تماس با: کارگاه تولید سنگ 09121317176