یک کبابی در سمنان به یک نیروی کار آقا یا خانم جهت شیفت عصر نیاز دارد.

جهت هماهنگی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۹۰۵۲۷۴۳۹۲۵

تماس با: کبابی 33341917-023