کتابفروشی اشراق سمنان، به تعدادی نیرو جهت کار در فروشگاه با شرایط زیر نیاز دارد:

  • حقوق ثابت منظم
  • تعهد به کار بسیار بالا
  • دارای روابط عمومی بالا
  • دارای روحیه کار تیمی بالا
  • شرایط سنی بین ۲۰_۳۲سال
  • ساعت کاری۱۳:۳۰-۹و ۲۱:۳۰-۱۶:۳۰

جهت رزرو مصاحبه با شماره زیر تماس بگیرید:

تماس با: کتابفروشی اشراق 09011120001