• سال تولد:   1377
  • جنسیت:   آقا
  • وضعیت تاهل:  مجرد
  • مدرک تحصیلی:   کارشناس حسابداری
  • شغل مورد تقاضا:   کمک حسابدار و کارهای مرتبط حسابداری
  • شهر محل سکونت:   سمنان
  • محدوده محل سکونت:   شهرک تعاون
  • شیفت:   صبح
  • وضعیت خدمت:   معافیت دائم
تماس با: آقای نیما بهرامی 09223931575