• سال تولد: ۱۳۷۵
  • جنسیت: آقا
  • سابقه کار: کمک حسابدار و پذیرش
  • مدرک: مهندسی پزشکی
  • وضعیت خدمت: معافیت تحصیلی
  • شهر محل سکونت: سمنان
  • دستمزد پیشنهادی: ۷۰۰ هزار تومان
تماس با: آقای امید نبوی 09226327561