رستوران اکبر جوجه در سمنان به یک نیروی خانم کمک آشپز و یک آشپز در رستوران نیاز دارد.

شرایط کمک آشپز:

  • حقوق ثابت ۷۵۰ هزار تومان همراه با بیمه می باشد.
  • سرویس رفت و برگشت به همراه ناهار و شام فراهم می باشد.
  • ساعت کار چرخشی به صورت یک هفته از ۸ الی ۱۶ و هفته بعد از ۱۶ الی ۲۴ می باشد.

برای اطلاع از شرایط  عنوان شغلی آشپز حضوری به مجموعه مراجعه کنید.

تماس با: رستوران اکبر جوجه 09394103695