نمایش 1 از 1 کسب وکار

کشویی فیلترها
تعداد
ترتیب بر اساس
ترتیب

مسجدبقیه الله از دو بخش کانون رهپویان وصال و پایگاه بسیج شهیدهمت تشکیل شده است. در بخش کانون کلاسهای فرهنگی، اجتماعی، علمی و اردو تشکیل می شود. برنامه های فرهنگی شامل : احکام،عقاید،حفظ قرآن برنامه های اجتماعی شامل : برگزاری مراسم اعیاد-دیدار با…