بیوگرافی
مریم عمید ملقب به مزین السلطنه، درسمنان زاده شد. او نخستین روزنامه نگار زن ایران به حساب می آید و همچنین تنها دختر میر سید رضی سمنانی ملقب به “رئیس الاطباء” پزشک قشون ناصرالدین شاه بود.
او پس از ادامه تحصیل،زبان فرانسه و عکاسی را هم آموخت و
در ۱۶ سالگی با حسینقلی میرزا عماد السلطنه سالور از شاهزادگان قاجار ازدواجی ناخواسته کرد که بعد از یک سال از او جدا شد.
مریم عمید ۷ سال بعد با یکی از روشنفکران آن زمان به نام قوام الحکماء ازدواج کرد. پس از چند سال زندگی مشترک، قوام الحکماء از دنیا رفت و مریم عمید به تنهایی سرپرستی دو فرزندش را به عهده گرفت.
او توانست در سال۱۲۸۹ اولین نشریه زنان ایران را که دانش نام داشت، در تهران راه اندازی کند. پس از مدت کوتاهی این هفته نامه تعطیل شد و در سال ۱۲۹۲ خورشیدی مجدد توانست نشریه شکوفه را منتشر کند. از ویژگی های این نشریه می‌توان به لحن طنزآمیز و انتقادی، پرداختن به مسائل زنان ایرانی، تحصیل و آموزش دختران و مسائل سیاسی اشاره کرد.
.مزین السلطنه در شهریور ۱۲۹۸ خورشیدی در سفری که به زادگاه خود سمنان داشت براثر سکته قلبی درگذشت
فعالیت های مریم عمید

  • عضو اصلی “انجمن همت خواتین” برای حقوق زنان
  • تاسیس مدرسه دخترانه با دو شعبه (دارالعلم و مزینیه) در سال ۱۲۹۱
  • تاسیس نشریه دانش در سال ۱۲۸۹
  • تاسیس نشریه شکوفه در سال ۱۲۹۲