دانش آموزان پایه دهم متوسطه می‌توانند فیلم آموزشی درس آشنایی با بناهای تاریخی(فصل سوم-رشته معماری) را در مدت ۲۴ دقیقه مشاهده کنند.
تدریس این بخش توسط استاد گرامی خانم رستمی انجام شده است و در تاریخ ۵ فرودین ۹۹ از شبکه ۴ سیما پخش گردیده است.