دانش آ‌موزان پایه دهم متوسطه می‌توانند برای یادگیری درس تفکر و سواد رسانه‌ای (فصل ۲۱) با تدریس استاد مربوطه آقای حق پناه همراه باشند.
زمان این ویدئوی آموزشی ۲۰:۴۴ دقیقه می‌باشد و در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.