دانش آموزان پایه دهم متوسطه می‌توانند فیلم آموزشی درس جامعه شناسی یک (هویت فرهنگی ایرانی) را در مدت ۲۴دقیقه مشاهده کنند.
تدریس این بخش توسط استاد گرامی آقای بیگدلی انجام شده است و در تاریخ ۵ فرودین ۹۹ از شبکه ۴ سیما پخش گردیده است.