دانش آموزان پایه دوازدهم متوسطه می‌توانند فیلم آموزشی درس درس جغرافیا ۳(حل تمرین درس پنجم) را در مدت ۲۳ دقیقه مشاهده کنند.
تدریس این بخش توسط استاد گرامی آقای عزیزی انجام شده است و در تاریخ ۵ فرودین ۹۹ از شبکه ۴ سیما پخش گردیده است.