دانش آموزان پایه دوازدهم متوسطه می‌توانند فیلم آموزشی درس دانش فنی تخصصی(رشته صنایع چوب) را در مدت ۲۷دقیقه مشاهده کنند.
تدریس این بخش توسط استاد گرامی آقای سفید روح انجام شده است و در تاریخ ۵ فرودین ۹۹ از شبکه ۴ سیما پخش گردیده است.