دانش آ‌موزان پایه یازدهم متوسطه می‌توانند برای یادگیری درس شیمی (مبحث سرعت متوسط واکنش) با تدریس استاد مربوطه آقای براتی همراه باشند.
زمان این ویدئوی آموزشی ۲۴:۲۱ دقیقه می‌باشد و در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.