دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه می‌توانند فیلم آموزشی درس شیمی (فصل دوم) را در مدت ۲۳دقیقه مشاهده کنند.
تدریس این بخش توسط استاد گرامی خانم خراشادی‌زاده انجام شده است و در تاریخ ۵ فرودین ۹۹ از شبکه آموزش سیما پخش گردیده است.