دانش آموزان پایه هفتم متوسطه می‌توانند فیلم آموزشی درس علوم تجربی (فصل دوازدهم) را در مدت ۲۳دقیقه مشاهده کنند.
تدریس این بخش توسط استاد گرامی آقای یوسف‌پور انجام شده است و در تاریخ ۵ فرودین ۹۹ از شبکه آموزش سیما پخش گردیده است.