دانش آموزان پایه دوازدهم متوسطه می‌توانند فیلم آموزشی درس علوم وفنون ادبی سه (درس ۱۱) را در مدت ۲۵دقیقه مشاهده کنند.
تدریس این بخش توسط استاد گرامی آقای کجانی انجام شده است و در تاریخ ۵ فرودین ۹۹ از شبکه ۴ سیما پخش گردیده است.