دانش آموزان پایه دهم متوسطه می‌توانند فیلم آموزشی درس علوم و معارف قرآنی(ادامه درس ۸) را در مدت ۱۴دقیقه مشاهده کنند.
تدریس این بخش توسط استاد گرامی آقای سیف انجام شده است و در تاریخ ۵ فرودین ۹۹ از شبکه قرآن پخش گردیده است.