دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه می‌توانند فیلم آموزشی درس علوم و معارف قرآنی دو را در مدت ۲۲دقیقه مشاهده کنند.
تدریس این بخش توسط استاد گرامی خانم گوهری انجام شده است و در تاریخ ۵ فرودین ۹۹ از شبکه ۴ سیما پخش گردیده است.