دانش آموزان پایه دهم متوسطه می‌توانند فیلم آموزشی درس فیزیک(فصل چهارم ) را در مدت ۲۳دقیقه مشاهده کنند.
تدریس این بخش توسط استاد گرامی آقای عتیقی انجام شده است و در تاریخ ۵ فرودین ۹۹ از شبکه آموزش سیما پخش گردیده است.