شما می‌توانید ویدئوی آموزشی مربوط به درس هفدهم ریاضی پایه اول ابتدایی توسط خانم پاکدل ارائه شده است را مشاهده نمایید.
این ویدئو در تاریخ ۱۲ اسفندماه از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدئو ۲۰ دقیقه می‌باشد.