دانش آموزان پایه دهم متوسطه می‌توانند فیلم آموزشی درس هندسه یک را در مدت ۲۰دقیقه مشاهده کنند.
تدریس این بخش توسط استادان گرامی خانم‌ها حاتم‌زاده و مومن‌زاده انجام شده است و در تاریخ ۵ فرودین ۹۹ از شبکه آموزش سیما پخش گردیده است.