دانش آموزان عزیز می توانید ویدیوی مربوط به تدریس فصل سوم شیمی پایه یازدهم متوسطه را که در تاریخ هفتم فروردین ماه از شبکه آموزش پخش گردیده مشاهده نمایید.

مدرس: خانم خراشادی زاده
مدت آموزش: ۲۲:۵۷

لینک مرتبط:
مشاهده آرشیو آموزش های پایه یازدهم متوسطه