شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی پایه سوم ابتدایی مبحث زمان جمله ها که توسط خانم انصاری ارائه شده است را مشاهده نمایید.
این ویدئو در تاریخ ۱۲ اسفندماه از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدئو ۱۶ دقیقه می‌باشد.