دانش آموزان عزیز می توانید ویدیوی مربوط به تدریس درس بیستم مطالعات اجتماعی با موضوع آرامش در خانواده پایه نهم متوسطه را که در تاریخ هفتم فروردین ماه از شبکه آموزش پخش گردیده مشاهده نمایید.

مدرس: خانم گنجعلی
مدت آموزش: ۲۳:۴۷

لینک مرتبط:
مشاهده آرشیو آموزش های پایه نهم متوسطه