اجرای ۹ پروژه تأمین و حفاظت از منابع آبی در استان سمنان

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان از اجرای ۷ پروژه در جهت تأمین و عرضه آب و اجرای دو برنامه در جهت بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب در استان سمنان خبر داد و گفت: برای اجرای این تعداد پروژه در استان سمنان یک هزار و ۳۴۳ میلیارد ریال هزینه شده است.

ایرج حیدریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: سد مخزنی کالپوش، سد مجن شاهرود، سامانه انتقال آب سیمین دشت به گرمسار، سامانه انتقال آب گرمسار تا ایوانکی، سد مخزنی روزیه (چاشم) و سامانه انتقال آب از سد کالپوش به میامی و همچنین مرمت و بازسازی کانال انتقال آب از سیمین دشت به گرمسار از جمله پروژه‌های در دست اجرا و آماده اجرا در بخش تأمین و عرضه آب است.

وی افزود: پروژه سد مجن شاهرود با حجم تنظیم ۷۵٫۴ میلیون مترمکعب و با هدف تأمین ۳ میلیون متر مکعب آب در سال جهت مصارف کشاورزی اراضی پایین دست با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد در دست انجام است که تاکنون ۱۸۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال هزینه شده است.

حیدریان اضافه کرد: سد مخزنی کالپوش نیز با حجم مخزن ۱۶ میلیون متر مکعب و با هدف تأمین ۶ میلیون متر مکعب آب شرب و صنعتی برای شهرستان شاهرود با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است که تاکنون بالغ بر ۵۰۸ میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریال هزینه شده است.

وی از سامانه انتقال آب سیمین دشت به گرمسار و سامانه انتقال آب گرمسار به ایوانکی به عنوان دو پروژه در بخش تأمین و عرضه آب در غرب استان سمنان نام برد و گفت: سامانه انتقال آب سیمین دشت به گرمسار به طول ۴۲ کیلومتر با ۱۸ درصد پیشرفت فیزیکی توسط سرمایه گذار بخش خصوصی و با ساز و کار خرید تضمینی آب ( BOT ) در حال اجرا است و همچنین سامانه انتقال آب گرمسار به ایوانکی نیز به طول ۳۲ کیلومتر با ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی در شرف افتتاح است که تاکنون مبلغ ۱۷۷ میلیارد و ۴۲۹ میلیون ریال هزینه شده است.

حیدریان همچنین از اجرای پروژه‌ی مرمت و بازسازی کانال انتقال آب از سیمین دشت به گرمسار خبر داد و گفت: این طرح با هدف علاج بخشی و مرمت ۳۷ کیلومتر کانال انتقال آب در شهرستان گرمسار در حال اجرا است که ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون اعتباری بالغ بر ۱۸۹ میلیارد و ۸۷۶ میلیون ریال برای اجرای این پروژه هزینه شده است.

وی از اجرای دو پروژه مهم در قالب برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب خبر داد و گفت: اجرای طرح های احیاء و تعادل بخشی سفره‌های آب زیززمینی در مقیاس ۱۱ پروژه در سطح استان سمنان و همچنین مطالعه، مرمت و بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره برداری نیز در مقیاس ۷ پروژه در سطح شهرستان‌های شاهرود، دامغان و گرمسار از جمله پروژه های این بخش است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان اضافه کرد: اجرای طرح های احیاء و تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی در استان سمنان ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تاکنون ۱۱۵ میلیارد و ۳۶۴ میلیون ریال هزینه شده است و پروژه مطالعه، مرمت و بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره برداری در شهرستان‌های شاهرود، دامغان و گرمسار نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تاکنون ۲۳ میلیارد و ۲۷۴میلیون ریال هزینه شده است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان