ارائه ۸۲ خدمات عمرانی مسکن برای مددجویان سمنان

قائم‌مقام کمیته امداد استان سمنان گفت: در چهارماهه نخست سال جاری ۸۲ طرح عمرانی مسکن مددجویان تحت حمایت کمیته امداد سمنان در بخش‌های مختلف بااعتبار ۳۰۵ میلیون تومان اجراشده است.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، محمد شجاعان، قائم‌مقام کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه خدمات این نهاد در حوزه مسکن شامل ساخت، خرید، مقاوم‌سازی و تعمیر مسکن شهری و روستایی مددجویان است تصریح کرد: علاوه بر حمایت‌های حوزه مسکن کمک‌هزینه پرداخت اجاره به مددجویان این نهاد ارائه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در چهارماهه نخست سال جاری ۸۲ طرح عمرانی مسکن مددجویان تحت حمایت کمیته امداد سمنان در بخش‌های مختلف بااعتبار ۳۰۵ میلیون تومان اجرا شد.
محمد شجاعان بابیان اینکه از مجموع اعتبارات هزینه شده در چهار ماه نخست سال جاری ۱۶۰ میلیون تومان در قالب تسهیلات بانکی به مددجویان پرداخت‌شده است، تصریح کرد: ۱۴۵ میلیون تومان از منابع صدقات و سایر اعتبارات این نهاد برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر باهدف صاحب‌خانه شدن، تعمیر و مقام سازی منازل افراد تحت حمایت پرداخت‌شده است.
قائم‌مقام کمیته امداد استان سمنان به حوزه مدیریت بحران کمیته امداد استان سمنان به‌ویژه در مناطق محروم روستایی باهدف رسیدگی به این خانوارها در مواقع بحرانی اشاره کرد و گفت: در بهار سال جاری تاکنون ۵۳۲ مورد گزارش در سرفصل‌های خسارت‌های ناشی از سیل و آتش‌سوزی منازل مددجویان گزارش‌شده است که بلافاصله کارشناسان مدیریت بحران برای خسارت‌ها را بررسی کردند.

وی تمام منازل مددجویان کمیته امداد استان سمنان را دارای بیمه آتش‌سوزی، سیل و سایر سرفصل‌ها دانست خاطرنشان کرد: بعد از وقوع حادثه در سیل بهار سال جاری و ۶ مورد آتش‌سوزی کارشناسان بیمه در این مناطق حضور یافتند و خسارت‌ها برای ساخت دوباره ویا تعمیرات از سوی بیمه مربوط پرداخت‌شده است.