استان سمنان در طرح رونق تولید کشور جایگاه سوم را کسب کرد

سمنان-معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان، گفت: استان سمنان در در راستای نحوه اجری طرح رونق تولید در سطح ۳۱ استان ایران اسلامی جایگاه سوم را به دست آورد.

محمد همتیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه استان سمنان در راستای طرح رونق تولید کشور با کسب ۱۴۵.۷ درصد در تعداد پرونده های پرداختی عنوان سوم کشور را به خود اختصاص داد، ابراز داشت: در راستای تفاهم صورت گرفته فی مابین بانک مرکزی و وزارت تعاون، صنعت، معدن و تجارت و نظر به ارزیابی انجام شده از سوی وزارت کشور، استان سمنان موفق شد تا در شاخص فعالیت استانها از حیث تعداد تسهیلات پرداخت شده به کل واحدها و طرح های تخصیص یافته با ۴۸۴ پرونده پرداخت شده از میان ۳۳۲ واحد و طرح تخصیصی به استان با عملکرد ۱۴۵.۷ درصد به رتبه سوم کشور دست یابد.

وی همچنین اظهار داشت: این استان از حیث مبلغ تسهیلات پرداخت شده توسط بانک های عامل نیز از جایگاه نسبتاً مطلوبی در سطح کشور برخوردار است و توانسته جزء ۱۰ استان برتر کشور در این زمینه باشد.

معاون امور اقتصادی استاندار سمنان همچنین مبلغ تخصیص یافته به استان سمنان را چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تا کنون دو هزار و ۸۶۶ میلیارد ریال به واحدهای درخواست کننده پرداخت شده است که این عدد در مقیاس مبلغ پرداختی به مبلغ تخصیص یافته ۶۰.۹ درصد محقق شده است و موجب شد تا استان سمنان در این مقیاس نیز به رتبه ششم کشور دست یابد.

همتیان در پایان اضافه کرد: مبلغ ۱۶۰ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی شبکه بانکی کشور به منظور فعال کردن واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بخش خصوصی و همچنین رفع موانع تولید و دستیابی به ظرفیت کامل واحدهای تولیدی کشور اختصاص یافته است که به نسبت در میان ۱۲ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط استان های کشور توزیع شده است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان