اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات استان سمنان معرفی شدند

انتخابات خانه مطبوعات استان سمنان برای تعیین برگزاری و اعضای هیات مدیره و بازرسین این خانه با رای اعضای خانه مطبوعات این استان انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، این انتخابات روز چهارشنبه برگزار شد و لیست نهایی نامزد های منتخب هیات مدیره و بازرسین خانه مطبوعات استان سمنان به شرح ذیل معرفی شدند.

١ – دکترمصطفی کواکبیان نقش . مدیرمسول .عضواصلی
٢- دکترغلامرضاکاتب نقش .مدیرمسول عضو اصلی
٣- رضامهدیان نقش مدیر مسول عضو علی البدل
۴ – صدیقه قدم نقش خبرنگار عضو اصلی
۵ – آزاده تجلی .نقش خبرنگار عضو اصلی
۶ – عباسعلی حسین پور نقش خبرنگار عضو اصلی
٧ – بتول احمدی نقش خبرنگار عضو علی البدل
٨ – مرتضی دهرویه خبرنگار عضو علی البدل
٩ – مهندس مهدی صمیمیان نمایندگی روزنامه سراسری عضو اصلی
١٠ – لامحسین ریاحی نمایندگی روزنامه سراسری عضو علی البدل
١١ – فاطمه احمدی درخش نمایندگی خبرگزاری عضو اصلی
١٢ – محمدابراهیم خوری نمایندگی خبرگزاری عضو علی البدل
١٣ – محمدهادی سیستانی بازرس عضواصلی
١۴ – عبدالحسین احمدی بازرس عضو اصلی
١۵ – سیدمنصورعمادی بازرس عضو علی البدل .

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان