افتتاح خوابگاه پسران دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

خوابگاه دانشجویان پسر دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این خوابگاه دو طبقه با نام ” شریف ” با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ساخته شده و ظرفیت اسکان ۱۸۰ نفر را داراست.
راضیه محجوب رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان گفت : در این دانشگاه دو هزار و ۲۰۰ دانشجو در هشت رشته کارشناسی و ۱۲ رشته کاردانی تحصیل می کنند.
رضا مهدی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور هم گفت : از ۲۰۰ هزار دانشجوی این دانشگاه ۴۵ هزار نفر هر ترم متقاضی خوابگاه هستند که از این تعداد به ۳۲ هزار نفر خوابگاه تعلق می گیرد و بقیه در خوابگاه های خود گردان و منازل اجاره ای اسکان می یابند.
وی افزود: برای اسکان همه دانشجویان متقاضی ، به ساخت ۵۰ واحد خوابگاهی نیاز است.